Ga naar de inhoud

Contracten

Onze praktijk heeft met alle Zorgverzekeraars in Nederland een contract afgesloten voor fysiotherapeutische en manueeltherapeutische behandelingen. Dit betekent dat de declaraties direct naar de zorgverzekeraar gaan (het in natura systeem), waardoor de patient niet extra wordt belast met administratieve rompslomp. Natuurlijk moet u wel verzekerd zijn voor de geleverde paramedische zorg. Mensen die niet of niet voldoende aanvullend verzekerd zijn voor paramedische hulp krijgen voor de verleende behandelingen een declaratie via de factoringmaatschappij Notacollect. In dat geval wordt ervan u verwacht dat u zelf de rekening betaald aan Notacollect en de declaratie eventueel doorstuurt naar uw zorgverzekeraar. Natuurlijk kunt u altijd inlichtingen vragen aan onze medewerkers.

Om de beste ziektekostenverzekering te kunnen vinden is het slim om voor jezelf na te gaan welke zorg je het belangrijkst vindt. Vind je bijvoorbeeld tandartszorg belangrijk, dan is het zaak om alle ziektekostenverzekeringen op dat gebied te vergelijken. Informeer dus altijd naar de beste of goedkoopste voorwaarden.

Lijst chronische fysio- en oefentherapie 2013

Hieronder zijn de aandoeningen weergegeven die vanaf 1 januari 2013 in bijlage 1 van het Besluit zorgverzekering zijn genoemd. Tevens is daarbij aangegeven welke maximale behandelduur zal worden vergoed.

1. Aandoeningen van het zenuwstelsel:

 • cerebrovasculair accident;
 • ruggenmergaandoening;
 • multipele sclerose;
 • perifere zenuwaandoening indien sprake is van motorische uitval;
 • extrapyramidale aandoening;
 • motorische retardatie of een ontwikkelingsstoornis van het zenuwstelsel en hij jonger is dan 17 jaar;
 • aangeboren afwijking van het centraal zenuwstelsel;
 • cerebellaire aandoening;
 • uitvalsverschijnselen als gevolg van een tumor in de hersenen of het ruggenmerg dan wel als gevolg van hersenletsel;
 • radiculair syndroom met motorische uitval. De maximale behandelduur is drie maanden;
 • spierziekte;
 • myasthenia gravis;

2. Aandoeningen van het bewegingsapparaat

 • aangeboren afwijking;
 • progressieve scoliose;
 • juveniele osteochondrose en hij jonger is dan 22 jaar;
 • reflexdystrofie;
 • fractuur als gevolg van morbus Kahler, botmetastase of morbus Paget;
 • frozen shoulder (capsulitis adhaesiva). De maximale behandelduur is twaalf maanden;
 • hyperostotische spondylose (morbus Forestier);
 • collageenziekten;
 • status na amputatie;
 • whiplash. De maximale behandelduur is drie maanden. Als hierna nog sprake is van de trias bewegingsverlies, conditieverlies en cognitieve stoornissen, kan deze periode verlengd worden met maximaal zes maanden;
 • postpartum bekkeninstabiliteit met een behandelduur van maximaal drie maanden;
 • fracturen als deze conservatief worden behandeld. De maximale behandelduur is zes maanden na conservatieve behandeling;

3. Overige aandoeningen:

 • Chronic obstructive pulmonary disease indien sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor COPD;
 • aangeboren afwijking van de tractus respiratorius;
 • lymfoedeem;
 • littekenweefsel van de huid al dan niet na een trauma;
 • status na opname in een ziekenhuis, een verpleeginrichting of een instelling voor revalidatie dan wel na dagbehandeling in een instelling voor revalidatie en de hulp dient ter bespoediging van het herstel na ontslag naar huis of de beëindiging van de dagbehandeling. De maximale behandelduur is twaalf maanden na ontslag naar huis of beëindiging van de behandeling in de instelling;
 • claudicatio intermittens (vasculair) graad 2 of 3 Fontaine met een behandelduur van maximaal twaalf maanden;
 • weke delen tumoren. De maximale behandelduur is twee jaren na bestraling;
 • diffuse interstitiële longaandoening indien sprake is van ventilatoire beperking of diffusiestoornis.