Ga naar de inhoud

Praktijkinformatie

Onze praktijk bestaat al tientallen jaren in Zuid-Oost Zuid-Beveland, met vestigingsadressen in ’s-Gravenpolder en Kwadendamme. De praktijk wordt geleid door Sjaak de Goffau, fysiotherapeut, manueel therapeut en acupuncturist. In ’s-Gravenpolder werken verder nog Jolanda van Driessen-van der Welle, fysiotherapeut en manueel therapeut, Karlijn Gossije, fysiotherapeut, sportfysiotherapeut en bekkentherapeut en Stefan Machielse, fysiotherapeut met specialisatie manuele lymfdrainage. De praktijk in ‘s-Gravenpolder is HKZ gecertificeerd. In Kwadendamme werkt Patrick van Eijkeren, fysiotherapeut.

Telefonisch zijn we bereikbaar van maandag tot en met vrijdag in ’s-Gravenpolder op nummer 0113-311971 en in Kwadendamme op nummer 0113-649339. Graag willen wij u vragen op het hele of halve uur te bellen: dit voorkomt overlast tijdens de behandeling. Ook kunt u contact opnemen via de mail: ons adres is . U kunt ook via onze website vragen stellen: www.fysiodegoffau.nl.

Fysiotherapie in goede handen

De titel ‘fysiotherapeut’ is een beschermde titel. Iemand die in het bezit is van het diploma fysiotherapie is pas bevoegd om de titel van fysiotherapeut te voeren na registratie in het BIG-register. De inspectie voor de volksgezondheid verzorgt de registratie. (www.bigregister.nl)

Vanaf 1 januari 2006 heeft u geen verwijsbriefje meer nodig voor de fysiotherapeut. Natuurlijk kunt eerst een afspraak maken bij de huisarts, maar het hoeft in principe niet meer. Voortaan kunt u rechtstreeks bij onze praktijken een afspraak maken. De huisarts blijft de centrale rol spelen in de coördinatie van uw zorg. Wij zullen uw huisarts dan ook informeren over de behandelingen, tenzij u aangeeft dat u dat niet wenst. Als u besluit rechtstreeks naar ons toe te komen voeren wij eerst een zogenaamde screening uit. Dit betekent dat wordt vastgesteld of u bij ons aan het juiste adres bent. Zo niet, dan kunnen wij u bijvoorbeeld doorsturen naar uw huisarts. Wanneer u wel zinvol behandeld kunt worden met fysiotherapie dan gaan wij, in overleg met u, over tot de intake en een uitgebreid fysiotherapeutisch onderzoek. Een behandeling duurt ongeveer 30 minuten. Indien u niet in staat bent om naar de praktijk te komen kunt U thuis worden behandeld.

Voor de behandeling in onze praktijk hoeft u geen bijzonderheden mee te nemen. Sinds 1 juli 2009 is het wel verplicht om uzelf de identificeren met een ID bewijs. Aan de hand van dit document kunnen wij uw gegevens in de computerinvoeren en bovendien checken welke zorgverzekering u heeft en of u in aanmerking komt voor vergoeding van de behandelingen. Verder vragen wij u een handdoek mee te nemen in verband met de hygiëne. Deelname aan activiteiten in de praktijk geschiedt op eigen risico. Wij willen u vragen sportkleding en schone sportschoenen te dragen tijdens het oefenen in de oefenzaal.
Indien u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen en u zegt deze afspraak tenminste 24 uur van te voren af, zal de gereserveerde tijd niet in rekening worden gebracht.

Alleen fysiotherapie voor mensen met een bepaalde chronische aandoening wordt vanaf de 13e behandeling vergoed vanuit de basis zorgverzekering.Ook de fysiotherapie voor personen jonger dan 18 jaar wordt uit de basisverzekering betaald. Of u de kosten van uw behandeling vergoed krijgt is dus vooral afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw aanvullende verzekering. De ziektekostenverzkeringen hebben speciale aanvulllende pakketten samengesteld van waaruit de fysiotherapie wordt vergoed. De voorwaarden, bijvoorbeeld hoeveel behandelingen u vergoed krijgt en de premie die u daarvoor moet betalen, verschillen sterk. Op de website van onze beroepsvereniging www.fysiotherapie.nl vindt u uitgebreide informatie over de verschillende pakketten. Check de naam van de aanvullende polis en hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. De praktijk draagt niet de verantwoordelijkheid voor uw vergoeding voor fysiotherapie.

Goed onderling contact tussen patiënt en fysiotherapeut vinden wij bijzonder belangrijk. Zonder vertrouwen en een open communicatie is het moeilijk een behandeling succesvol te laten verlopen. Op een goede samenwerking willen wij aanspreek-baar zijn. Dit betekent o.a. dat u kunt aangeven wanneer u voorkeur heeft door één van ons behandeld te worden, dat u het ons moet zeggen wanneer wij u niet duidelijk uitleggen waarom wij een bepaalde behandeling instellen, dat u kunt aangeven dat u de voorkeur heeft voor een bepaalde behandelvorm, dat u een wijziging in het behandelplan wenst of verwezen wilt worden naar een andere discipline, wanneer u nader advies nodig heeft, niet tevreden bent over de gang van zaken enz. enz.

Wij doen, dat zult u begrijpen, ons best u tot volle tevredenheid te behandelen. Een extern bureau onderzoekt voortdurend de tevredenheid over onze praktijk en de behandelingen d.m.v. regelmatige internet-enquêtes. Wanneer u ons uw emailadres geeft ontvangt u een uitnodiging om uw mening over de praktijk kenbaar te maken en helpt u ons onze zorgverlening verder te verbeteren.

Misschien heeft u ideeën, voorstellen of klachten. Uw eventuele klachten of tips kunt u aangeven op een daarvoor ontwikkeld formulier dat u in het folderrek in de wachtkamer vindt. U kunt dit formulier aan ons afgeven of (anoniem) in de praktijkbrievenbus doen.
Partners in beweging

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector. Onze praktijk heeft een klachtenregeling getroffen en is lid van de klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysio-therapie. Een folder over deze regeling vindt u eveneens in de wachtruimte.
Zoals voor alle zorgverlening geldt, heeft u recht op volledige inzage in alle gegevens welke wij ten behoeve van uw behandeling vastleggen. Een kopie van onze patiëntenkaart, de administratie, van vervolgaanvragen en verslagbrieven kunt u altijd opvragen.
Vanzelfsprekend kunt u er op vertrouwen dat wij alle informatie die u ons verleent vertrouwelijk zullen behandelen. Tevens is uw privacy gewaarborgd door de wet Bescherming Persoons-gegevens.

Veel informatie uit deze folder is opgenomen in het huisreglement van de praktijk. Het reglement vindt u op het mededelingenbord in de hal. Wanneer u een exemplaar wenst te ontvangen horen wij dat graag.

Voorlichting aan onze patiënten vormt een belangrijk onderdeel van de behandeling. In de wachtruimte vindt u zodoende verschillende informatiefolders. Voorts beschikken wij over een website: www.fysiodegoffau.nl waarop u informatie vindt over de praktijken en vele verwijzingen naar diverse internetpagina’s met uitgebreide informatie.
Regelmatig stellen wij samen met onze partners in de cooperatie MensInBeweging een nieuwsbrief samen met informatie over de praktijk, over fysiotherapie in algemene zin en over ontwikkelingen binnen de cooperatie. De nieuwsbrief is verkrijgbaar in de praktijken en kan u per email worden toegezonden.
De belangrijkste informatie vindt natuurlijk plaats van mens tot mens. Is er u iets niet duidelijk, vraagt u het ons dan alstublieft.

Wij hopen u met deze informatie een goed beeld van de organisatie van onze praktijk te hebben gegeven en vertrouwen op een goede samenwerking gedurende de periode dat u in onze praktijk behandeld wordt.

Bijbehorende downloads

Om de bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Hier kunt u Adobe Reader gratis downloaden.