Ga naar de inhoud

Acupunctuur

 

Acupunctuur, een eeuwenoud gebruik

Acupunctuur is al eeuwenlang de belangrijkste vorm van geneeskunde in China, Japan en meerdere Oosterse landen. Het heeft een ontwikkeling van maar liefst vierduizend jaar doorgemaakt. Sinds het in de zeventiger jaren in het Westen is doorgedrongen, heeft het zich verder ontwikkeld en verbeterd. Op dit moment wordt acupunctuur bij eenderde van de wereldbevolking toegepast.

De acupunctuur gaat ervan uit dat lichaam, geest en omgeving niet los te zien zijn van elkaar. Deze gedachte begint in het Westen steeds meer terrein te winnen.
Daarom wordt acupunctuur steeds minder als een alternatieve geneeswijze beschouwd en steeds meer als een aanvulling op de Westerse geneeskunde.
Samen met de homeopathie is de acupunctuur de meest geaccepteerde vorm van “additieve” geneeskunde.

Herstellen energiestromen in het lichaam

De lichaamsenergie circuleert via energiebanen, de zogenaamde meridianen, door het lichaam. Elk orgaan heeft zijn eigen meridiaan. Deze meridianen vormen samen een complex netwerk waarin energie naar elk deel van het lichaam wordt doorgegeven.
In een gezonde situatie is deze energie in evenwicht. Als de natuurlijke balans van dit evenwicht verstoord raakt, spreekt men van een ziekte. Het menselijke lichaam is vaak in staat deze disbalans te herstellen. Lukt dit echter niet, dan kan acupunctuur uitkomst bieden.
Door het stimuleren van acupunctuurpunten met ragfijne naaldjes kan de acupuncturist invloed uitoefenen op de energiestromen door het lichaam.

De behandeling

Uw eerste bezoek krijgt u alle gelegenheid uitgebreid te vertellen over de klacht. De acupuncturist stelt vervolgens een groot aantal vragen, over de meest uiteenlopende aspecten van uw gezondheid. U kunt hierbij denken aan slaapgewoonten, de stoelgang, transpireren en menstruatie. Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij ook verschillende punten op de romp worden afgetast. Afhankelijk van de klacht bekijkt de acupuncturist uw tong en meet hij nauwkeurig uw hartslag via uw pols. Aansluitend wordt u behandeld.

Tijdens de behandeling legt de acupuncturist uit wat hij doet, waarom hij het doet, hoe hij de acupunctuurpunten op uw lichaam vindt en hoe er vanuit de acupunctuur tegen de klacht wordt aangekeken. Vanzelfsprekend kunt u altijd vragen stellen over de behandeling en acupunctuur in het algemeen.

Het prikken met de naaldjes lijkt vervelend, maar wordt tijdens de behandeling vaak niet zo ervaren. U voelt slechts een klein prikje, dat niet of nauwelijks pijn doet. Als het naaldje op het juiste acupunctuurpunt is ingebracht, geeft dat een tintelend gevoel, dat lijkt op een elektrisch schokje. Afhankelijk van de klacht blijven de naaldjes vijftien tot dertig minuten zitten.

Bij veel pijnsyndromen wordt er op de naaldjes stroom gezet om de aanmaak van natuurlijke pijnstillers (endorfines) te activeren. Door verschillende naaldtechnieken te gebruiken wordt de energie gestimuleerd, afgeremd of geharmoniseerd, afhankelijk van het doel van de behandeling. Elke behandeling wordt aangepast aan uw gesteldheid op dat moment. Er is dus geen standaardbehandeling voor één bepaalde klacht. Na zes tot zeven behandelingen evalueren we het effect van de behandeling. In overleg met u zetten we de behandeling al dan niet voort.

Sjaak de Goffau is in ‘s-Gravenpolder de acupuncturist. Hij is in 1992 na een vierjarige acupunctuurstudie afgestudeerd bij de opleiding Jing Ming in Belgie. Hij liep stage in Nanchang in een academsich ziekenhuis, waar acupunctuur wordt toegepast geintegreerd in westerse geneeskunde. Verder studeerde hij auriculotherapie (Franse ooracupunctuur), electroacupunctuur en Tuina (Chinese Manuele Therapie). Naast de klassieke acupunctuur past hij deze verschillende additieve behandelmogelijkheden ook integraal toe in zijn behandelstrategie.

Hij is lid van de Nederlandse Vereniging voor Acupunctuur (NVA). Op de website van de NVA (www.acupunctuur.nl) kunt u verdere informatie vinden over deze geneeswijze. Hij neemt deel aan de door de NVA ingestelde klachtenprocedures, waarvan u hieronder de documentatie vindt.

Klachtenprocedure

Om de bestanden te kunnen openen heeft u Adobe Reader nodig. Hier kunt u Adobe Reader gratis downloaden.