Categorie archief: Nieuws

Laatste Corona nieuws 23 maart

Naar aanleiding van de nieuwste maatregelen van het kabinet en op advies van onze beroepsverenigingen zijn wij genoodzaakt onze therapeutische behandelingen in de praktijken in ‘s-Gravenpolder en Kwadendamme te stoppen. We mogen nog wel als behandeling beeldbellen zonder fysiek contact. Bij al uw bewegingsgerelateerde problemen kunt u contact opnemen via het mailadres en dan regelen wij een videoafspraak voor u. Deze maatregelen duren in ieder geval tot 6 april. Volg onze website voor wijzigingen.

Voor acuut noodzakelijke behandelingen, en alleen op verwijzing van een medicus, kunnen wij wel fysieke behandelingen geven. Dit is dan wel afhankelijk of wij de juiste beschermingsmaatregelen kunnen verkrijgen. Ook deze aanvraag gaat via ons mailadres.

BELANGRIJKE MEDEDELING IN VERBAND MET HET CORONAVIRUS

VANWEGE HET CORONAVIRUS VERZOEKEN WIJ DRINGEND MENSEN MET:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

NIET NAAR OF IN DE PRAKTIJK TE KOMEN. WIJ PROBEREN ER ALLES AAN TE DOEN ONZE PATIENTEN EN ONSZELF TE BESCHERMEN.

HARTELIJK DANK VOOR UW MEDEWERKING

Het Coronavirus: hoe gaan wij daar mee om?

Vanaf maandag 23 maart 2020 gelden in onze praktijken de volgende maatregelen:

  • De individuele behandelingen gaan gewoon door.
  • De groepsfitness op maandagavond en donderdagavond gaat niet door tot 6 april.
  • Individuele training en revalidatie alleen nog tijdens een behandeling.
  • Graag bij binnenkomst eerst de handen wassen.
  • Er wordt extra schoongemaakt (toilet, deurkrukken, behandeltafels, bureau’s en fitnessapparatuur).
  • We schudden geen handen en hoesten in elleboog.
  • Als therapeuten wassen en desinfecteren we onze handen nog frequenter. Als we zelf niet fit zijn, dan annuleren we de afspraken.

Wat kunt u zelf doen:

  • Neem de hygiëneregels in acht, was uw handen, hoest in elleboog, gebruik papieren zakdoeken.
  • Neem een handdoek mee om op behandeltafel te leggen en op de fitnessapparatuur. dat is om uzelf en anderen te beschermen.
  • Mensen die hoesten, niesen en koorts hebben, worden vriendelijk verzocht niet te komen, in verband met de fragiele patiënten die we behandelen.

Beweegtuin ‘s-Gravenpolder

In september 2017 is de Beweegtuin ‘s-Gravenpolder geopend. Onze praktijk heeft van ZonMW, een overheidsinstelling, subsidie gekregen op initiatief van de Gemeente Borsele, om gezond bewegen in ‘s-Gravenpolder en omstreken te stimuleren. Door deze subsidie hebben we gezamenlijk met diverse instanties zoals SVRZ, Siloah en de Gemeente een Beweegtuin gerealiseerd. Deze Beweegtuin, gesitueerd naast Sporthal de Zwake, is vrij toegankelijk voor jong en oud. Elke eerste en derde maandag van de maand geeft een van onze collega’s een vrije inlooptraining van 13.45 tot 14.45 uur. De training is matig intensief van karakter. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en advies in te winnen over uw gezondheidsklachten met betrekking tot het bewegend functioneren. is het weer goed, trainen we buiten (het hele jaar door). Als de weersomstandigheden minder gunstig zijn, trainen we in de Sporthal. Na afloop kunt u in het Sportcafe een drankje nuttigen.

Eigen risico, hoe zit het?

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2017 385 euro.  Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Huiswerkfilmpjes

Op onze site staan nu huiswerkfilmpjes. In deze filmpjes worden huiswerkoefeningen getoond, betrekking hebbend op allerlei aandoeningen en gewrichten. Tijdens de behandeling kan uw therapeut verwijzen naar zo’n filmpje. U kunt dan zelf thuis het filmpje opzoeken en op uw gemak bestuderen hoe de opgegeven oefening kan worden uitgevoerd. Wij hopen op deze manier u te ondersteunen in uw actieve bijdrage aan uw herstel!

De huiswerkfilmpjes kunt u openen in het menu linksonder deze site (rechtsklikken en met de witte schuifbalk rechts het gewenste filmpje selecteren). Verder vindt u de filmpjes onder het tabblad behandelaanbod. Voor verdere vragen kunt u natuurlijk mailen naar .

Bestel zelf uw brace of hulpmiddel in onze webwinkel!

U kunt bij ons zelf uw brace of hulpmiddel bestellen. In onze webwinkel vindt u voor allerlei aandoeningen een passend hulpmiddel of ondersteunende brace. Het is vaak wel verstandig eerst aan uw behandelend fysiotherapeut om advies te vragen over welke brace of welk hulpmiddel in uw situatie het beste past. Ook wat betreft de maatvoering of uitvoering kunt u ons advies vragen.

Klik hier om naar de webwinkel te gaan!