Categoriearchief: Nieuws

Aanmelden fitnessgroepen maandag- en donderdagavond

Vanaf 28 mei 2021 starten wij de avondfitnessgroepen weer op. U kunt zich aanmelden bij Karlijn via haar mailadres . Graag vermelden op welke avond u wilt en op welk tijdstip (19.00 uur of 20.00 uur).

Veilig naar de fysiotherapeut. Dat doe je zo.

Beste patiënten,

Sinds vrijdag 1 mei kunnen we weer voorzichtig opschalen met het behandelen van patiënten in de praktijk, wel nog onder omstandigheden die anders zijn dan je gewend bent. Zo maken we in eerste instantie alleen afspraken op afstand, via de telefoon of een videoverbinding. Naar aanleiding van dat gesprek bepalen we de vervolgstappen. Als jij, of iemand in jouw gezin, symptomen heeft van corona dan zullen we bijvoorbeeld beeldbellen of stellen we het even uit. Als het voor jouw zorg noodzakelijk is, en het ook veilig en verantwoord kan, plannen we wel een behandeling in de praktijk.

Belangrijk is dan dat we ons samen houden aan de hygiëneregels:

 • Geen handen schudden
 • Neem je eigen badhanddoek mee
 • Was je handen voor en na de afspraak
 • 1 persoon per fysiotherapeut
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Houd 1,5 meter afstand van andere patiënten
 • Bij griep of andere luchtwegklachten kom je niet

Als het nodig is, maakt de fysiotherapeut gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. Mogelijk vragen we jou ook om een mondkapje te dragen. In de praktijk houdt iedereen zo veel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

Samen doen we er alles aan om verspreiding van het coronavirus te voorkomen: jouw fysiotherapeut vertelt je welke fysiotherapeutische zorg mogelijk is. We vertrouwen erop dat je begrip hebt voor de maatregelen.

Praktijkregels Corona vanaf 28 april 2020

Patiënten informatie dd 27 april 2020

Wanneer u last heeft van koorts (>38 graden), algehele malaise, hoesten, niezen, keelpijn of iemand binnen uw gezin/huishouden graag de afspraak afzeggen.

Eigen badlaken meenemen, er liggen geen lakens op de behandelbanken.

Maximaal 5 minuten voor uw afspraak binnenkomen, bij voorkeur alleen.

Bij binnenkomst direct in de oefenzaal handen wassen/desinfecteren.

Neem plaats in de wachtkamer van uw therapeut (zie bordjes), houdt uw jas bij u.

De therapeut komt u halen, loop niet direct door naar oefengedeelte of behandelkamer.

Wanneer de wachtkamer vol is, graag buiten wachten.

Graag direct na behandeling het pand verlaten.

Niet trainen zonder afspraak.

Blijf binnen de gele lijnen (=1,5 meter).

Ruimten met rood/wit lint niet betreden.

Graag zo nodig gebruik maken van het patiënten toilet in de hal.

Hou rekening met elkaar en geef elkaar de ruimte!

Beperkte opening praktijk vanaf 28 april

Geachte relatie,

Vanaf 28 april gaat de fysiotherapie praktijk in ‘s-Gravenpolder weer beperkt open. Volgens de richtlijnen van het RIVM kunnen wij patienten op 1,5 meter afstand veilig behandelen. De praktijkorganisatie en inrichting hebben wij hierop aangepast. Face to face behandelingen worden ook opgestart, maar wel onder strikte voorwaarden, zoals het aanwezig zijn van medische noodzaak en het afwezig zijn van andere ziektes, zoals verkoudheid, hoesten, niezen, koorts en dergelijke. In de praktijk gelden hiervoor strikte regels, die ik zal vermelden op de website.
Voor de praktijk in ‘s-Gravenpolder kunt u afspraken maken op het gebruikelijke nummer 0113311971. U krijgt in principe altijd mij (Sjaak) aan de lijn, want ik coordineer de afspraken. Doordat ik als fietser geschept ben door een auto en daar niet geheel ongeschonden vanaf gekomen ben, zal ik voorlopig zelf niet mijn normale werkzaamheden kunnen uitoefenen.
De praktijk in Kwadendamme blijft tot nader bericht nog gesloten. Afspraken voor Patrick gaan via het nummer 0113649339. Hij zal zelf aangeven wanneer een behandeling mogelijk is.

Wij zullen blij zijn u weer te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,

Sjaak de Goffau
Praktijk voor Fysiotherapie en Manuele Therapie ‘s-Gravenpolder en Kwadendamme

Jos, Karlijn, Stefan, Femke, Patrick

Belangrijke mededeling in verband met het coronavirus

VANWEGE HET CORONAVIRUS VERZOEKEN WIJ DRINGEND MENSEN MET:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

NIET NAAR OF IN DE PRAKTIJK TE KOMEN. WIJ PROBEREN ER ALLES AAN TE DOEN ONZE PATIENTEN EN ONSZELF TE BESCHERMEN.

Hartelijk dank voor uw medewerking.

Het Coronavirus: hoe gaan wij daar mee om?

Vanaf maandag 23 maart 2020 gelden in onze praktijken de volgende maatregelen:

 • De individuele behandelingen gaan gewoon door.
 • De groepsfitness op maandagavond en donderdagavond gaat niet door tot 6 april.
 • Individuele training en revalidatie alleen nog tijdens een behandeling.
 • Graag bij binnenkomst eerst de handen wassen.
 • Er wordt extra schoongemaakt (toilet, deurkrukken, behandeltafels, bureau’s en fitnessapparatuur).
 • We schudden geen handen en hoesten in elleboog.
 • Als therapeuten wassen en desinfecteren we onze handen nog frequenter. Als we zelf niet fit zijn, dan annuleren we de afspraken.

Wat kunt u zelf doen:

 • Neem de hygiëneregels in acht, was uw handen, hoest in elleboog, gebruik papieren zakdoeken.
 • Neem een handdoek mee om op behandeltafel te leggen en op de fitnessapparatuur. dat is om uzelf en anderen te beschermen.
 • Mensen die hoesten, niesen en koorts hebben, worden vriendelijk verzocht niet te komen, in verband met de fragiele patiënten die we behandelen.

Beweegtuin ‘s-Gravenpolder

In september 2017 is de Beweegtuin ‘s-Gravenpolder geopend. Onze praktijk heeft van ZonMW, een overheidsinstelling, subsidie gekregen op initiatief van de Gemeente Borsele, om gezond bewegen in ‘s-Gravenpolder en omstreken te stimuleren. Door deze subsidie hebben we gezamenlijk met diverse instanties zoals SVRZ, Siloah en de Gemeente een Beweegtuin gerealiseerd. Deze Beweegtuin, gesitueerd naast Sporthal de Zwake, is vrij toegankelijk voor jong en oud. Elke eerste en derde maandag van de maand geeft een van onze collega’s een vrije inlooptraining van 13.45 tot 14.45 uur. De training is matig intensief van karakter. Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en advies in te winnen over uw gezondheidsklachten met betrekking tot het bewegend functioneren. is het weer goed, trainen we buiten (het hele jaar door). Als de weersomstandigheden minder gunstig zijn, trainen we in de Sporthal. Na afloop kunt u in het Sportcafe een drankje nuttigen.

Eigen risico, hoe zit het?

Fysiotherapeutische zorg die vanuit aanvullende verzekering wordt vergoed, valt niet onder verplicht Eigen Risico.

Sinds 2008 is er een verplicht Eigen Risico in de basisverzekering ingevoerd voor iedereen die 18 jaar of ouder is. Het verplichte eigen risico bedraagt in het jaar 2017 385 euro.  Boven op dit verplicht eigen risico kunt u – tegen betaling van een lagere nominale premie- kiezen voor een aanvullend eigen risico. Dit kan wettelijk tot maximaal 500 euro (totaal: 885 euro per volwassene). Alleen mensen die dit hebben gekozen bij het afsluiten van een zorgverzekering moeten dit vrijwillige Eigen Risico betalen zodra ze zorgkosten declareren. (Fysiotherapeutische) zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, valt niet onder het verplichte Eigen Risico.

Per verzekeringsjaar is er een Eigen Risico. Dit betaalt u wanneer u daadwerkelijk gebruik maakt van de zorgverzekering. Kosten voor de huisarts, verloskundige zorg en kraamzorg, gratis bevolkingsonderzoeken en zorg die vanuit de aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, vallen niet onder het Eigen Risico. Deze kosten tellen ook niet mee voor het eigen risico.

De vergoeding van fysiotherapie uit de basisverzekering is beperkt. Verzekerden met een aandoening die op de chronische lijst staat, krijgen vanaf de 21 behandeling vergoed. Zij moeten de eerste 20 behandelingen uit de Aanvullende Verzekering betalen of deze kosten voor eigen rekening nemen. De verplichting om de eerste 20 behandelingen zelf te betalen is eenmalig en komt niet elk jaar terug. Uitzondering hierop zijn de aandoeningen waarvan de behandeling in de tijd beperkt is (jaar, half jaar of drie maanden (zie www.defysiotherapeut.com). Voor verzekerden jonger dan 18 jaar geldt eveneens de chronische lijst, maar zij hoeven de eerste 20 zittingen niet zelf te betalen. Daarnaast hebben jongeren recht op de vergoeding van 9 behandelingen ( en eventueel 9 extra als behandeling niet voldoende helpt) vanuit de basisverzekering. Dit geldt per indicatie. Daarnaast is er voor volwassenen vergoeding mogelijk voor de eerste 9 behandelingen fysiotherapie in verband met urine-incontinentie. Het gaat hier om bekkenbodemtraining door een daarvoor opgeleide fysiotherapeut. Ga bij de fysiotherapeut en/of zorgverzekeraar na of de behandeling door de betreffende fysiotherapeut wordt vergoed vanuit de basisverzekering.