Belangrijke mededeling in verband met het coronavirus

VANWEGE HET CORONAVIRUS VERZOEKEN WIJ DRINGEND MENSEN MET:

a. (neus)verkoudheid
b. hoesten, kuchen of niezen
c. loopneus d. keelpijn
e. verhoging (= tot 38 graden) of koorts
f. kortademigheid
g. hoofdpijn
h. branderige ogen
i. moeheid
j. je ziek voelen
k. diarree

NIET NAAR OF IN DE PRAKTIJK TE KOMEN. WIJ PROBEREN ER ALLES AAN TE DOEN ONZE PATIENTEN EN ONSZELF TE BESCHERMEN.

Hartelijk dank voor uw medewerking.